Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: “Μίλτος Κουντουράς – Στράτης Μυριβήλης : Βίοι παράλληλοι και τεμνόμενοι”