Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Μίλτος Κουντουράς – Στράτης Μυριβήλης : Βίοι παράλληλοι και τεμνόμενοι»