Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 1927-1930

Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 1927-1930