Φωτογραφίες από το Διημέρο «αναμορφωτικής παιδαγωγικής προσπάθειας»

Η Διευθύντρια Ευαγγελία Καπετάνου και ο Υποδιευθυντής Αλέξανδρος Φερρίδης στο Προεδρείο, κατά την έναρξη του Διημέρου.

Φωτογραφίες από το Διημέρο «αναμορφωτικής παιδαγωγικής προσπάθειας»