Πράξη 33η : Απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου για τη μετονομασία του σχολείου από «Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας» σε «Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας – ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Ο Σύλλογος των καθηγητών του 3ου Ενιαίου Λυκείου (πρώην Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου) Νέας Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς». Ιανουάριος 2001.

Πράξη 33η : Απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου για τη μετονομασία του σχολείου από «Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας» σε «Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας – ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Από το Αρχείο του 3ου Γενικού Λυκείου (πρώην Ε.Π.Λ.) Νέας Φιλαδέλφειας «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πράξη 33η

Θέμα: Μετονομασία του σχολείου από « Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας» σε «Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας – ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Στη Νέα Φιλαδέλφεια σήμερα 12 Ιανουαρίου 1994 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1.15 μ.μ. και στο γραφείο του Συλλόγου των καθηγητών του Ε Π.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας, ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας του σχολείου κ. Καπετάνου Ευαγγελίας, συνήλθε σε συνεδρίαση το Σχολικό Συμβούλιο του σχολείου αποτελούμενο από το Σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Ε.Π.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας, το προεδρείο του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου και την εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Σχολική Επιτροπή κ. Σταυρούλα Κοσμά, σύμφωνα με του άρθρο 51 του Νόμου 1566/1985.

Θέμα ημερήσιας διάταξης του Σχολικού Συμβουλίου είναι η μετονομασία του σχολείου από «Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας» σε «Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας – ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ».

Η Διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε το Σχολικό Συμβούλιο για τις ενέργειες που έγιναν προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο παραπάνω σκοπός, με την ανάγνωση των εξής εγγράφων: 1) του υπ’ αρ. 2727/10-12-1993 εγγράφου της Διευθύντριας του Ε.Π.Λ. προς το ΥΠΕΠΘ Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Β΄ με θέμα «Προσωνυμία σχολείου», 2) το υπ’ αρ. 7722/13-12-1993 έγγραφο του 1ου Γραφείου προς την παραπάνω Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ, με το ίδιο θέμα και 3) το υπ’ αρ. Δ4/679/17-12-1993 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ (Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Β΄ ) με θέμα «Μετονομασία σχολείου», με το οποίο γνωστοποιείται εγγράφως στο σχολείο η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη μετονομασία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 και 6 του Νόμου 1566/1985.

Η γραπτή εισήγηση της Διευθύντριας για τη μετονομασία του σχολείου είχε δοθεί στα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου (Σύλλογο καθηγητών, Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο και Σχολική Επιτροπή) προκειμένου να αποφασίσουν, σε σχετικές συνεδριάσεις τους, σχετικά με το παραπάνω θέμα.

Η εισήγηση της Διευθύντριας κ. Ευαγγελίας Καπετάνου έχει ως εξής:

Το έτος 1994 συμπληρώνονται δέκα (10) χρόνια λειτουργίας του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας. Στο πλαίσιο του εορτασμού της δεκαετίας εισηγούμαι να προσθέσουμε στο όνομα του Σχολείου το όνομα του Μίλτου Κουντουρά – επιφανούς ΄Ελληνα Δασκάλου και Παιδαγωγού.

Πρωτογνώρισα το έργο του Μίλτου Κουντουρά (1989-1940) κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στη ΣΕΛΜΕ Αθήνας το σχολ. έτος 1982 –83, μέσα από τα μαθήματα «Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης» του Αλέξη Δημαρά. Ο Αλέξης Δημαράς, εκείνο τον καιρό, ετοίμαζε, με δική του επιμέλεια και σχόλια, το έργο : ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ «Κλείστε τα σχολεία – Εκπαιδευτικά ΄Απαντα», και ήταν συνεπαρμένος. Αφιέρωσε στο Μίλτο Κουντουρά μία σειρά μαθημάτων και μου ενέπνευσε, μέσα από τις γοητευτικές και επιστημονικά ακριβολόγες διαλέξεις του, μία «διά βίου» αγάπη κι έναν απέραντο θαυμασμό στο έργο και στην προσωπικότητα του μεγάλου Παιδαγωγού. Το έτος 1993 ευτυχείς συγκυρίες με έφεραν κοντά και στην οικογένεια Κουντουρά.

Στη δημοσιευμένη και αφιερωμένη στους «Διδασκάλους»μελέτη του – «Ο ποιητής Γρυπάρης»- ο Κουντουράς γράφει: «Ανερευνώντας των εκλεχτών μας την ψυχή, απλώνουμε στο φως και τη δική μας. Αναζητώντας το θάμα στους μεγάλους, ομολογούμε τις αγάπες και τα ιδανικά που κυνηγάμε».
Θεωρώ ότι ο εορτασμός των δέκα χρόνων λειτουργίας του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνον αυτάρεσκες ανακεφαλαιώσεις του έργου που, κατά κοινή αποδοχή (βράβευση του σχολείου από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσίαση του σχολείου σε διεθνές σεμινάριο του ΟΟΣΑ), συντελέστηκε. Πρέπει να γίνει αφορμή για μία «ατομική και συνολική αυτοσκόπηση» (Μίλτος Κουντουράς:: «Κλείστε τα Σχολειά») των δασκάλων του σχολείου και επαναπροσδιορισμό του εκπαιδευτικού μας οράματος. Και ο επαναπροσδιορισμός του εκπαιδευτικού οράματος μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να γίνει μέσα από τη σπουδή και την προσαρμοσμένη στην εποχή μας αναβίωση του έργου των πρωτοπόρων της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης.

Η μη διδασκαλία της «Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης» στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα στερεί, και από τους ελάχιστους επιμορφούμενους σ’ αυτά εκπαιδευτικούς, τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους «αγώνες και την αγωνία» των δασκάλων του γένους για μία ανανεωμένη δημοκρατική Παιδεία.

Εμείς όμως, οι πολυκλαδικοί, με την έναρξη της νέας δεκαετίας λειτουργίας του σχολείου μας και με τη μετονομασία του από «Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας» σε «Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας – ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», βάζουμε ένα νέο σκοπό:

  1. Να γνωρίσουμε την Ιστορία της Εκπαίδευσης στη νεότερη Ελλάδα και ιδιαίτερα το έργο του Μίλτου Κουντουρά και των άλλων μεγάλων του καιρού του συμπολεμιστών, του Δελμούζου, του Γληνού, του Τριανταφυλλίδη,
  2. Να γνωρίσουμε το παιδαγωγικό έργο του Μίλτου Κουντουρά όπως το εφάρμοσε κατά την «Ιερή τριετία», 1927 – 1930, στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης,
  3. Να εμπνευστούμε από το έργο του ώστε το σχολείο μας να γίνει «Το Δημιουργικό Σχολείο που οραματίστηκε ο Κουντουράς» και που «είναι ακόμη άπιαστο όνειρο» (Χρίστος Τσολάκης), και
  4. Ν’ αγωνιστούμε όλοι μας – δάσκαλοι, μαθητές και γονείς – για να βελτιωθεί και να επεκταθεί ο θεσμός του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου και να μη γίνει, σαν το Παρθεναγωγείο του Βόλου και το Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης, μία σύντομη παρένθεση στην ιστορία των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων.
 

Απ’ όλους τους μεγάλους του 20ου αιώνα Έλληνες Παιδαγωγούς, η ιδιαίτερη προτίμησή μου προς το Μίλτο Κουντουρά θα μπορούσε να συνοψιστεί στην επιθυμία μου να προσυπογράψω, ως εκπαιδευτικός, την επιγραμματική φράση του Ασημάκη Πανσέληνου: «Μίλτος Κουντουράς – ο πιο ανθρώπινος δάσκαλος πόβγαλε ποτέ το Ρωμαίικο».

Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα την προνομία των επωνυμιών έχουν μόνον τα Πανεπιστήμια (Καποδιστριακό Αθήνας, Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Θράκης) και ορισμένα ιδιωτικά σχολεία (Αθηνά, Πλάτων).

Στα δημόσια σχολεία η ονομασία τους δίνεται με βάση τη σειρά των φυσικών αριθμών (1ο, 2ο, κ.τ.λ.) και τη χρονολογία ίδρυσής τους, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις που τα σχολεία φέρουν το όνομα ευεργέτη τους (Βαρβάκειο).

Τα είκοσι πέντε (25) Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια, που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, προσδιορίζονται ονομαστικά με το όνομα του Δήμου στον οποίο λειτουργούν.

Με την εξαγγελθείσα όμως επέκταση του θεσμού των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, ελπίζω ότι, σύντομα, θα υπάρχουν Δήμοι στα όρια των οποίων θα λειτουργούν περισσότερα του ενός Πολυκλαδικά Λύκεια. Έτσι η ανάγκη αρίθμησης και των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ενός Δήμου θα είναι αναπόφευκτη. Θεωρώ ότι έφτασε η ώρα ν’ αρνηθούμε τη λογική των απρόσωπων αριθμών ως ονομάτων των Δημοσίων σχολείων και να δώσουμε στα σχολεία προσωπικότητα με επωνυμίες, που να εκφράζουν και τον προσανατολισμό τους. Ας είναι λοιπόν το σχολείο μας, το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας, εκείνο που, σε πανελλήνια πρώτη, θ’ ανοίξει αυτό το δρόμο.

Τελειώνοντας θέλω να προσθέσω ότι ο Μίλτος Κουντουράς εκτός από μεγάλος Δάσκαλος και Παιδαγωγός, είναι και σχεδόν συντοπίτης μας. Από το έτος 1938 μέχρι σήμερα η οικογένεια Κουντουρά μένει στην ιδιόκτητη κατοικία της στη Νέα Χαλκηδόνα. Εκεί η σύντροφος της ζωής του κ. Ολυμπία Κουντουρά διατηρεί αναλλοίωτο το χώρο που έζησε κι εργάστηκε καθώς και το πολύτιμο αρχείο του «Δάσκαλου της Ρωμιοσύνης».

Στη συνέχεια η Διευθύντρια του σχολείου ανακοίνωσε στο Σχολικό Συμβούλιο τη σχετική με το θέμα απόφαση του Συλλόγου των καθηγητών, ο Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων κ. Ζεντέφης την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Κοσμά την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου μαθητής Χαλιάσος την απόφαση του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του σχολείου, το Σχολικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να μετονομαστεί το σχολείο από «Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας» σε «Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας – ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», στο πλαίσιο του εορτασμού των δέκα χρόνων λειτουργίας του.

Για πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται:

Η Διευθύντρια

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων

Η Πρόεδρος της Σχολ. Επιτροπής

(Τ.Σ.) Ευαγγελία Καπετάνου

Αναστάσιος Ζεντέφης

Σταυρούλα Κοσμά

Οι Υποδιευθυντές

Οι Καθηγητές

Ο Πρόεδρος του 15 μελούς Μαθητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Μαλαφούρης

Σταύρος Χαλιάσος

Κωνσταντίνα Ηλία

Αλέξανδρος Φερρίδης

Ακριβές αντίγραφο
Νέα Φιλαδέλφεια 12-1-1994
Η Διευθύντρια
(Τ.Σ.) Ευαγγελία Καπετάνου
Χημικός