Ανακοίνωση για το Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Μίλτος Κουντουράς – Στράτης Μυριβήλης • Βίοι παράλληλοι και τεμνόμενοι»

Ανακοίνωση για το Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Μίλτος Κουντουράς - Στράτης Μυριβήλης • Βίοι παράλληλοι και τεμνόμενοι»

Ανακοίνωση για το Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Μίλτος Κουντουράς – Στράτης Μυριβήλης • Βίοι παράλληλοι και τεμνόμενοι»

Όσοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες επιθυμούν να λάβουν μέρος ως εισηγητές/τριες στο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με αφορμή τη συμπλήρωση, το 2019, 130 χρόνων από τη γέννηση του Μίλτου Κουντουρά και 50 χρόνων από τον θάνατο του Στράτη Μυριβήλη, με θέμα: «Μίλτος Κουντουράς – Στράτης Μυριβήλης • Βίοι παράλληλοι και τεμνόμενοι», παρακαλούνται να μας αποστείλουν περίληψη της εισήγησής τους το αργότερο μέχρι 17 Φεβρουαρίου 2019.

Επίσης, παρακαλούνται, όσοι έχουν υποβάλλει περίληψη εισήγησης να την υποβάλλουν εκ νέου στη φόρμα που επισυνάπτεται.

Το Συνέδριο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Απριλίου στη Μυτιλήνη.

Συνημμένα: Φόρμα περίληψης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριστείδης Καλάργαλης